Smluvní podmínky

Vážení rodičové, nechceme z táborů dělat právní vztah se smlouvou na 15 stránek. Avšak na základě našich zkušeností (především těch negativních) nám dovolte přiblížit, za jakých podmínek se koná náš letní dětský tábor, jaká jsou naše práva a povinnosti a stejně tak jaká práva a povinnosti máte Vy a Vaše děti.

Smluvní podmínky pro rok 2019 jsou platné. Dovolujeme si vyhradit právo na případné doplnění znění. Změny by nikterak neupravovaly již níže uvedené v minulosti. Jen by doplnily nenapsané. Děkujeme za pochopení.

Závazná přihláška

Závazná přihláška je skutečně závazná. Jejím odesláním souhlasíte se smluvními podmínkami. Data budou zpracovaná a Vám přijde na vyplněný email "potvrzující email o zpracování přihlášky". V případě že Vám potvrzení nepřijde do 72 hodin, kontaktujte nás. Tato informace se objeví také ihned po odeslání přihlášky. Je možné, že kapacita tábora je v dané věkové kategorii naplněná a už není možné zpracovat další přihlášku. Závaznou přihlášku lze vystornovat. A to písemně na adresu sídla sdružení. Dokument koncipujte jako "Žádost o storno závazné přihlášky".
Odesláním přihlášky také potvrzujete, že své dítě nepřihlásíte na jiný letní pobyt, tudíž se nestane, že si pak chcete dítě v půlce tábora odvézt, protože máte možnost jet na výhodnou rodinnou dovolenou. To si pak zkrátka musíte vybrat, čemu dáte přednost. Zda řádné účasti celého tábora nebo jeho propadnutí.

Přihláška se skládá ze 3 částí - samotné On-line přihlášky, kompletní Potvrzení lékaře (preferujeme originál na našem tiskopisu, ale je pravda, že mnoho lékařů odmítá vystavovat jiná potvrzení než ta, která mají ve svém systému) platné po celou dobu tábora a Potvrzení rodičů (Potvrzení o bezinfekčnosti) ze dne zahájení tábora. Obě potvrzení jsou zde na webu ke stažení a odkaz dostáváte v e-mailu po odeslání přihlášky. Bez kompletní přihlášky a obou platných potvrzení nemůže dítě nastoupit na pobyt.
Potvrzení lékaře je možné odeslat před nástupem poštou nebo odevzdat u autobusu - dítě musí být schopné se tábora zúčastnit bez omezení.
Potvrzení rodičů známé též jako Bezinfekčnost se potvrzuje ráno, v den zahájení tábora. Nesmí být starší 24 hodin před nástupem.
Zrušení přihlášky - jsme bohužel nuceni a to především z důvodů nekorektního chování rodičů, zpoplatnit zrušenou přihlášku po uplynutí doby 7 dnů od odeslání přihlášky smluvní pokutou ve výši 500Kč. V minulosti se nám několikrát stalo, že rodiče přihlásili své děti, měsíce se s nimi počítalo a pak ve finále na tábor nejely a my zbytečně blokovali místa, které mohly využít jiné děti. Rozmysleli jste si přihlášku? Žádný problém. Jen nám to prosím zavčasu sdělte :)

Zdravotní způsobilosti dítěte

Náš tábor a koncept programu je připraven především pro zdravé děti. Jsme schopni udělat mírné ústupky z naší strany a to v případě, že jsou s námi probrány předem (ne týden před odjezdem). Pokud na tábor Klubu 112 přihlásíte například dítě s ADHD, tábor uhradíte a následně lékař ve svém potvrzení tuto skutečnost uvede, Vaše dítě nemůže nastoupit na tábor. Jiná další zdravotní omezení je nutné s námi prokomunikovat.

Předáním dítěte do péče na táborový pobyt společně s písemným potvrzením rodičů stvrzujete, že dítě je zdravé (mimo onemocnění, která ještě nejsou znatelná) - a zdraví dítěte jsou i nezvaní návštěvníci v podobě vší a hnid. Jedná se o parazity a dítě, které má ve vlasech vši a hnidy, tudíž není zdravé. Prohlédněte před táborem pečlivě svému dítěti hlavu a v případě pochybností nebo nálezu, zahajte terapii pro jejich odstranění. V případě, že u vašeho dítěte zjistíme výskyt vší jak u autobusu (nemůže nastoupit) nebo v průběhu tábora, takové dítě odjíždí domů na vaše náklady, bez možnosti refundace a ještě uhradíte prostředky použité do vašeho příjezdu - cca. 500Kč / den.

Odesláním přihlášky se zavazujete nás seznámit se zdravotním stavem dítěte, včetně alergií, přecitlivělostí, atd. Nic nám nezatajujte! Jde o zdraví vašich dětí!

Odesláním přihlášky se zavazujete, že uhradíte vzniklé náklady spojené s návštěvou lékaře, ošetřením a spojenou léčbou.

Odesláním přihlášky se také zavazujete, že souhlasíte s prohlídkou hlav a vlasů dítěte při nástupu na dětský tábor.

Ze zákona nemůžeme dětem samostatně ordinovat léky a proto pokud vaše dítě bere léky, musí být předepsané lékařem. Tato skutečnost musí být uvedena v Lékařském posudku dítěte. Nesmíme dítěti podat volně dostupný lék bez lékařského předpisu, který si můžete dovolit podat vy, na základě vašeho uvážení. Pokud dítěti dáváte nějaký lék a dítě na něj dobře reaguje, musíme to mít potvrzené lékařem!
Naše táborová ošetřovna a marodka je nadstandardně vybavena. Dovolte nám poskytnout vašim dětem 100% péči a proto nás informujte, jak dítě reaguje například na desinfekci jako Betadine, Septonex, Jodisol, atd.

Přihlášené dítě musí být očkované v rozsahu povinných očkování.

Cena a platba za letní dětský tábor

Po zpracování odeslané přihlášky (u nás) a po doručení potvrzujícího emailu (u Vás), máte cca. týden na uhrazení platby zálohy (rezervační poplatek) ceny tábora.
V případě že i přes upomínku není v řádném termínu uhrazený tábor, rezervační poplatek propadá, tzn. že nevracíme uhrazenou zálohu nebo uhrazené platby.

Doplatek za tábor

Z důvodů zajišťování programu, návštěv, vybavení, atd. v průběhu roku od vytvoření kalkulace si vyhrazujeme právo na případnou změnu ceny a následné vyúčtování (do 10%). V roce 2015 jsme tento krok podstoupili poprvé a bylo ku prospěchu programu a péče o vaše děti. K případnému doúčtování budeme přistupovat jen v opravdu nutných případech.
V roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 jsme tento krok nepodnikli.

Platba tábora přes zaměstnavatele, např. FKSP

Jesliže vámi objednaný pobyt pro dítě platí váš zaměstnavatel, například FKSP, je po odeslání přihlášky a její autorizaci nezbytné nás kontaktovat a sdělit údaje, které si váš zaměstnavatel přeje uvést na faktuře. Nedělejte si starosti s datumem splatnosti, ani se zálohou. Vše ostatní už s vaším zaměstnavatelem prokomunikujeme my.

Cena tábora v akci

V případě že hlásíte své dítě a využíváte akci "Poslední volná místa", již není na 100% možné si vybrat požadovaný oddíl, ale takto přihlášené děti na poslední chvíli jsou zařazeny do oddílů s volnou kapacitou.
Tyto podmínky neplatí pro akci určené pro rodinné příslušníky složek IZS - u nich je akce trvalá a lepší cena je jako poděkování za jejich službu veřejnosti :)

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nastavené tak, aby chránili jak vás, jako rodiče, tak i nás, jako Klub 112 zapsaný spolek. Storno podmínky jsou závislé na měsíci, kdy je pobyt řádně vystornován. Naše storno podmínky jsou podobné jako v běžné cestovní kanceláři. Před táborem máme už nemalá vydání a storno podmínky nám zajistí, abychom se nedostali do nezaviněné ztráty.

Nástup na tábor

Náš tábor začíná organizovaným zahájením. Nyní zpravidla v neděli. Tábor se koná dle datumu, jak je vyhlášen a na základě vašich závazných přihlášek se zavazujete, že dítě řádně nastoupí k pobytu v den a hodinu zahájení a bude přítomno až do jeho řádného ukončení. Výjimku tvoří pozdější nástupy z důvodu nemoci a doporučené rekonvalescence dětským lékařem - nutno doložit.
Kdo řádně nenastoupí na dětský tábor v den jeho zahájení, nemůže se tábora zúčastnit. Neberte to prosím jako naši překážku, ale opravdu nemůžeme první dva, tři dny přebírat děti a zařazovat je do běžících kolektivů jen proto, že jste si špatně naplánovali dovolenou nebo se vám to z nějakého jiného důvodu nehodí.
Od samotného zahájení máme naplánovaný program pro děti, které nastoupily a nemůžeme tento program omezovat. Pokuste se vše zařídit tak, abyste na tábor mohli nastoupit včas a řádně. Děkujeme za pochopení.
Odesláním přihlášky se zavazujete, že dítě nepřihlásíte (nebo již není přihlášeno) na jiný, prázdninový pobyt a dítě se tak zúčastní tábora v celém plánovaném rozsahu (výjimkou jsou zdravotní důvody).

Táborový řád

S ohledem na bezpečnost a program dětí a tábora, je dítě povinné dodržovat na táboře náš táborový řád - základní pravidla, která zajišťují slušné chování, bezpečnost, prevenci úrazů a nehod, chrání naše a pronajaté vybavení a především, zajišťují abychom vám vaše dítě vrátili do péče živé a zdravé.
Táborový řád řeší převážně slušné a kamarádské chování, pravidla pro kolektivní koupání, denní režim, atd..
Dítě má právo kdykoliv při svém trápení a problému, obrátit se na svého vedoucího, praktikanta, zdravotníka nebo i přímo na vedení tábora.
Dítě nemá právo problém - konflikt řešit samo.
Dítě zpravidla nemá potřebné zkušenosti a schopnosti a tak je zde většinou zbytečný prostor pro kázeňské problémy.
Dítě nesmí na táboře používat mobilní telefon!

Vybavení na tábor

Smluvní podmínky zajišťují, že vybavíte své dítě na tábor vším potřebným a tudíž, že dítě na tábor nepřijede nevybavené, nebo nepřipravené jak k pobytu, tak programu. Nejsou zde žádná specifika. Nejedná se o žádné nedostupné vybavení či oblečení. Použijte náš přehledný seznam doporučeného oblečení a vybavení a Vaše dítě bude mít sebou vše potřebné.

Odjezd z tábora na žádost rodičů

Pokud dítě odjíždí z tábora předčasně na žádost rodičů a to z jakéhokoli důvodu, nevrací se žádná, ani spravedlivá část poplatku. Rodič je povinnen nám tuto skutečnost sdělit předem! Nesnažte se nám dělat nějaké přepadovky. Ale předčasný odjezd dítěte je náročný organizační proces. Díte se musí k odjezdu připravit.

Odjezd z důvodu onemocnění

Pokud dítě odjede z tábora z důvodu onemocnění, které se způsobilo až na táboře, je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku, tj. počet dní do konce x strava (cca. 100Kč/den).
Pokud dítě na tábor nastoupilo nemocné a odjíždí v jeho začátku, rodičům se nevrací nic. Uvědomte si, že součástí potvrzení rodičů je prohlášení o zdraví dítěte. To slouží jako zajištění zdraví všech ostatních účastníků (cca. 120 dětí + personál)

Pozdější nástup na doporučení lékaře

Pokud dítě před táborem je nemocné a lékař nedoporučil jeho řádný nástup na tábor, je možné se dohodnout na pozdějším nástupu k pobytu. Řádově je možné nastoupit do 2. dne tábora. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému "problému" zvlášť.
Upozornění - po zahájení tábora není možné pobyt vystornovat.

Odjezd z tábora z důvodů kázeňského problému

Bohužel, může nastat i tato skutečnost. Dítě hrubě poruší táborový řád, nebo opakovaně nedodržuje své povinnosti (případně bojkotuje program) a tak přijde rozhodnutí, že dítě odjede z tábora dříve, na náklady rodičů. V tomto případě nevracíme spravedlivou část poplatku. Navíc je možnost, že ještě dojde k uhrazení škody způsobené dítětem. Neobávejte se však. Zatím jsme tak učinili jen třikrát. Máme zkušenosti jak těmto problémům předcházet.

Doprava na tábor

Pořadatel tábora zajišťuje pro všechny účastníky organizovanou dopravu z Prahy a zpět. Po dohodě je možné zvolit individuální dopravu. Způsoby dopravy nelze kombinovat. Z ceny pobytu není zlevněna část dopravy. Pokud změníte způsob dopravy od zpracování přihlášky po konec pobytu, je účtována smluvní pokuta 500Kč. Zvolený způsob dopravy na tábor a zpět je závazný.

Informace k odjezdu

Po špatných zkušenostech s odesíláním hromadné pošty a nedoručením na adresy rodičů (nebo změny adres) vkládáme cca. 14 dnů před odjezdem Informace k odjezdu do našeho webu. Nejpozději 3 dny před začátkem tábora jsou informace závazně aktualizované. Od roku 2009 jsme s časy odjezdů a příjezdů nehnuli, takže je ve velkém předstihu můžete brát vážně. Vždy si ale vše zkontroluje ještě 3 dny před odjezdem. Stránka Informace k odjezdu je doplněna o všechny potřebné informace k nástupu, vybavení, přebírání dětí, atd.
Podobně zveřejňujeme i informace na konci tábora. Nejpozději 3 dny před koncem je na našem webu zveřejněna informace, kdy si máte děti vyzvednout v případě individuální dopravy nebo v jakých časech je realizována organizovaná doprava zpět autobusy.

Zařazení dítěte do oddílu

Zařazení dítěte do oddílu je prováděno na základě věku a vyplněných zálib dítěte. Je také zohledňována plavecká zdatnost a další informace z příhlášky (fóbie, zdravotní omezení, atd.). Nemůžeme předem odhadnout zájem a věkové rozložení dětí na táboře. Pokud se nám přihlásí více starších dětí, je věková kategorie oddílu upravena dle poptávky. Náplně oddílů se překrývají. Není důvod "reklamovat" zařazení dítěte v jiném oddíle, než byla původní nabídka.
Vše děláme tak, aby každé dítě bylo spokojené, ale nemůžeme vyjít vstříc všem přáním.
V průběhu příprav si vyhrazujeme právo na dílčí změny nabídky.

Zařazení do oddílu Airsoft - II. turnus

V roce 2019 pokračujeme ve výběru dětí do oddílu Airsoft. Důležité je vybrat v přihlášce možnost "Zařadit dítě do oddílu Airsoft" - platí pro ročníky 2005, 2004, (po dohodě i 2003). Na táboře musí dítě po příjezdu splnit naše fyzické testy (tyto testy jsou koncipovány dle dívky ve věku 12 let).
Jedná se o běh na 500m do 3 minut, 25 kliků, 25 dřepů, 25 sedlehů a to vše do 15 minut.
Oddíl Airsoft skutečně není jen běhání s pistolkami. Předává se jim část dovedností od oddíláků a je zapotřebí, aby děti byly fyzicky schopné a zvládly program.

Návštěvy rodičů na táboře

Tábor je velké bezpečnostní riziko. Z dálky ani zblízka není možné rozpoznat, s kým se dítě dává do řeči. Zároveň se během tábora mohou objevovat tlaky a zájmy například rozvádějících rodičů a rodičů v krizi. Proto jsou na našem táboře návštěvy rodičů přísně zakázány. Navíc, jak vysvětlit jinému dítěti, že za jedním rodiče přijeli a za druhým ne. Dodržujte toto pravidlo! V případě porušení se může stát, že si z návštěvy dítě rovnou odvážíte domů, nebo že vyčkáváte přivázaní u stromu na příjezd Policie ČR :o).
Za Vaše děti přebíráme v průběhu tábora plnou zodpovědnost. Tak nás to nechejte dělat zodpovědně a bezpečně.

Prohlídky tábořiště

Vážení rodičové, nejsme Muzeum ani jiná, veřejně přístupná památka. Do našeho tábořiště máte vstup zakázán. Neorganizujeme žádné prohlídky tábořiště nebo zázemí. V případě individuální dopravy jsou děti přebírány a předávány na vstupu do tábora - vyhrazené parkoviště. Prosíme, zanechte komentářů typu "Nás by to zajímalo", "Nešlo by se jen podívat" nebo "Neděláte dobře ...". Naopak, děláme to dobře a víme proč to tak děláme. Zavazadla vašich dětí pomůžeme odnést nebo přinést. Děkujeme za pochopení.

Zajištěné stravování a pitný režim

Organizátor každému účastníkovi zajišťuje plnohodnotnou, vyváženou stravu, která je složena na základě doporučení zdravotníka a dětské sestry, specializující se na vyváženou dětskou stravu. Složení jídelníčku také kontroluje oblastní hygienik při namátkové kontrole. Táborová strava není domácí strava. Je to velkokapacitní stravování, kde jsou zohledněny chuťě teenagera i dítětě ve věku 8 let. Nejsme KFC. Nejsme Mc. Jsme dětský tábor a dítěti se tak dostane 5x denně strava (snídaně, svačina, oběd - polévka, hlavní jídlo, svačina, večeře - v případě nutnosti i druhá večeře) a pitný režim 24 hodin denně k dispozici.

Použití fotografií Klubem 112, z.s.

Přihlášením na letní dětský tábor Klubu 112 souhlasíte se zvěřejňováním fotografií dítěte (nebo dětí) na webech Klub 112 a facebook stránce - on-line deník, ilustrační fotografie a také v grafických materiálech sloužící k propagaci. Fotografie nebudou nikdy poskytnuty k reklamním účelům třetích stran - vyjma poskytnutí sponzorům pro dokumentační účely použití sponzorských darů.

Mobilní telefony - Zakázané !!!

Od roku 2015 si vyhrazujeme právo přísného zákazu mobilních telefonů !!! Nedávejte je dětem! Jsou na táboře zbytečné. A jen dělají zbytečnou neplechu. Stýská se vám maminko? Pošlete pohled nebo dopis. Vaše dítě udělá to samé. Dítě jede na tábor, aby se osamostatnilo a bylo mimo výdobytky doby, jako jsou právě mobilní telefony, facebook a podobně.

Vaše pochybnosti

Pokud v průběhu tábora máte nějaké pochybnosti (například ze zpráv SMS ze zakázaných mobilních telefonů nebo z dopisů) o zdraví, vývoj svého dítěte, atd., neváhejte se nám ozvat. Jsme tu od toho abychom Vašim dětem zajistili maximální možnou péči. Pokuste se však nejdříve dítěti doporučit, aby kontaktovalo svého oddíláka, zdravotníka, nebo člena vedení tábora. Pokud budete mít i nadále pocit, že ani tehdy situaci nezvládáme vnitřními pravidly a předpisy, teprve až pak přistupujte k telefonátům na tábor. Děkujeme za pochopení.
Tábor má děti naučit i samostanosti. Po zkušenosti z roku 2011: dětský tábor má naučit samostatnosti i rodiče :o)

Při nedodržení smluvních podmínek z vaší strany se ruší přihláška, uhrazené platby propadají, případně je nutné uhradit spojené náklady či smluvní pokuty. Omlouváme se za taková opatření, ale opravdu nemáme s rodiči jen samé dobré zkušenosti. Také je možné vyloučit přihlášené dítě z pobytu nebo dítě na pobyt ani nenastoupí. Rodiče, prosím, chovejte se k nám slušně a všichni budeme spokojení a užijeme si další tábor :) Přihlašujete své dítě na nejlepší tábor v ČR a takovou pozici získat není jen tak. Jsou za tím roky dřiny a management tábora má tudíž silné sebevědomí, které nevzniklo jen tak, nýbrž tím, že jsou vidět výsledky. Jedno bez druhého by nebylo. Jestli chcete na hlavního vedoucího řvát nebo nevhodným chováním domáhat se něčeho, nevyjde to! To možná zvažte poslat své dítě na jiný tábor, na tábor, kde není z našeho programu zhola nic, není připraven, zajištěn, děti se jen povalují na dekách pod rádoby dozorem náctiletých vedoucí, atd. My jdeme jinou cestou a budeme rádi, když za naši péči a snahu získáme respekt a slušné chování. My se k vám taky chováme slušně :)

Kontaktní formulář
✗   ZAVŘÍT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ