Naše poděkování - Letní dětské tábory Klubu 112

Rád bych touto jednotlivcům, firmám, společnostem i organizacím, za pomoc s přípravou a realizací našich táborů.

Senátor JUDr. M. Antl, Mirek Vaňura, 112

Seznam se bezpečně

Rád bych touto cestou poděkoval za atraktivní návštěvu celého týmu Seznam se bezpečně. Především pak Martinu Kožíškovi ze společnosti Seznam, který mi pomohl tuto návštěvu zajistit. Mirkovi Vaňurovi za moderování programu pro děti. A samozřejmě i panu senátorovi JUDr. M. Antlovi, že si vyčlenil ve svém programu čas, aby dětem vysvětlil důležité právní vztahy kolem internetu.
Mé díky patří i zbytku "delegace". Více na stránce online deníku tábora 2010 den šestý.

Seznam se bezpečně Seznam se bezpečně Seznam se bezpečně

Policie ČR

Policii ČR správě hlavního města chci poděkovat za poskytnutí svých příslušníků a zajištění ukázky a debaty na táborech 2009-2014.

Policie ČR Policie ČR Policie ČR
Policie ČR Policie ČR Policie ČR
Policie ČR Policie ČR Policie ČR
Policie ČR Policie ČR Policie ČR
Policie ČR Policie ČR Policie ČR
Brankářská škola Brankářská škola Brankářská škola

Kouzelník Pavel Dolejška a jeho návštěva

Děkuji tímto i kouzelníkovi Pavlu Dolejškovi, za jeho návštěvu nášeho tábora a kouzelnický program a dětskou show na našem táboře.

Kouzelník Tomasiáno a jeho návštěva

Děkuji tímto kouzelníkovi, který je ochotný přijet na náš tábor a za vstřícných podmínek zajistit kouzelnickou show na našem táboře.

Pražský pyrotechnik

Mé díky také patří pražskému pyrotechnikovi a společnost, která zajistila materiál pro bezpečný a efektní táborový ohňostroj.

Honza Holub

Děkuji Honzovi Holubovi z pražské PIS Policie ČR za zajištění dobové ukázky a preventivního programu na našem táboře.

Kontaktní formulář
✗   ZAVŘÍT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ