Program táborů v Bandárii

ÚVOD - LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY - PROGRAM


Program tábora

Užijte si nezapomenutelné letní dobrodružství plné smíchu, objevování a přátelství na našem táborovém programu! Srdcem naší mise je vytvořit prostředí, ve kterém každé dítě prožije nejlepší letní prázdniny svého života. Nabízíme širokou škálu aktivit, které rozvíjejí kreativitu, dovednosti a sebevědomí. Od uměleckých dílen a sportovních her až po dobrodružné výlety do přírody - každý den přináší nové příležitosti k objevování a růstu. S táborovým týmem dospěláků jsme připraveni vést děti na cestě plné radosti, dobrodružství a nezapomenutelných zážitků, které si budou pamatovat po celý život. Připojte se k nám a připravte se na dobrodružství, které vaše děti užijí na maximum!

Celotáborová hra

V našem táboře se děti mohou těšit na nezapomenutelné dobrodružství plné napětí, spolupráce a kreativity! Připravili jsme pro ně pečlivě poskládanou celotáborovou hru, která nejenže nastartuje jejich fantazii, ale také posílí jejich schopnost týmové spolupráce a podpoří zdravé soutěžení. Tato hra není jen o zábavě, ale o objevování nových světů a poznání nových věcí, vše spojené s naším tématem celotáborové hry (např. Vikingové, Men In Black, Indiání atd.). Od dobrodružství v exotických džunglích po výzvy inspirované vědeckou fikcí, každá úloha a překážka má za cíl rozvinout dovednosti dětí a posunout je mimo jejich komfortní zónu. Sledujte, jak se rozvíjí jejich kreativita, jak se utvářejí nová přátelství a jak se tvoří nezapomenutelné vzpomínky, které budou s nimi dělat krok za krokem do budoucnosti. Tato celotáborová hra je výzvou, kterou naše děti nejen přijmou, ale s nadšením se do ní ponoří až do samotného konce, přinášejíc s sebou nejen zábavu, ale i nepřekonatelný pocit úspěchu a vzrušení.

Airsoft

Naši malí dobrodruzi se mohou těšit na nezapomenutelné dobrodružství plné napětí, akce a strategických her, které spojují zábavu s prvky vojenského výcviku a přípravy na reálné situace. Naše airsoftové akce a hry na táboře pro děti nabízejí bezpečné prostředí, kde se děti mohou naučit důležité dovednosti jako týmová spolupráce, strategické myšlení a rychlé rozhodování. S pomocí našich zkušených instruktorů se naši mladí účastníci seznámí s taktikami a technikami používanými ve vojenském prostředí, přičemž důraz klade na bezpečnost a respekt k ostatním. Tato zážitková aktivita nejenom poskytuje vzrušující zážitky, ale také pomáhá dětem rozvíjet disciplínu, odhodlání a vzájemnou úctu. Připravujeme naše mladé dobrodruhy na výzvy, které mohou čekat v jejich životech, a poskytujeme jim prostředky a dovednosti potřebné k tomu, aby se jim úspěšně vyrovnali. V tomto bezpečném a podpůrném prostředí mohou naši účastníci rozvíjet své schopnosti a sebevědomí, zatímco si užívají vzrušující a nezapomenutelné zážitky na táboře.

Survival

V našem táborovém programu pro děti spojujeme dobrodružství s vážnými dovednostmi potřebnými pro zvládání krizových a mimořádných situací. Naši zkušení instruktoři nejenom podávají užitečné znalosti a dovednosti, ale také inspirují a motivují naše mladé dobrodruhy k tomu, aby překročili své hranice a získali důvěru ve vlastní schopnosti. Od základů stavby přístřeší po navigaci v divočině a získávání potravy z přírody, naše kurzy poskytují praktické a životně důležité dovednosti, které mohou být klíčové pro přežití v nečekaných situacích. Zároveň kladen důraz na týmovou spolupráci a komunikaci, aby naši malí dobrodruzi byli připraveni čelit jakémukoli dobrodružství, které by jim mohlo přijít do cesty. Tímto způsobem nejenom posilujeme fyzickou a mentální odolnost našich mladých účastníků, ale také je vybavujeme znalostmi a dovednostmi, které mohou být klíčové pro jejich bezpečí a úspěch v každodenním životě i v extrémních situacích.

Sport

Na našem táboře pro děti se sport stává nejen zábavou, ale i cestou k objevování nových dovedností a posilování charakteru. Nabízíme širokou škálu sportovních aktivit, které umožňují našim účastníkům objevovat nové disciplíny a zlepšovat své dovednosti. Seznamujeme je s různými sporty od klasických jako fotbal, basketbal a plavání, až po exotičtější jako lukostřelba, lezení na umělé stěně. S využitím našeho bohatého sportovního vybavení a hřišť máme ideální prostředí pro rozvoj sportovního potenciálu každého účastníka. Důležitou součástí našeho přístupu je také výchova ke sportovnímu duchu ve stylu fair play. Učíme děti nejen o důležitosti soutěžení s respektem k ostatním, ale také o tom, jak se radovat z úspěchů druhých a přijímat porážky s důstojností. Naše sportovní aktivity nejsou jen o vítězství, ale o procesu učení se, spolupráce a vytváření nezapomenutelných vzpomínek a přátelství. Jsme přesvědčeni, že sport může být silným prostředkem k osobnímu růstu a sebevyjádření, a proto mu věnujeme na našem táboře zvláštní pozornost.

Výtvarka

Naše výtvarné dílny jsou kreativními laboratořemi, kde se děti mohou stát umělci svých vlastních příběhů. Nabízíme nejen klasické výtvarné techniky, ale také odvážné experimenty s novými médii a materiály. S naším širokým sortimentem vybavení, který zahrnuje od malířských stojanů po pomůcky na linoryt, jsme připraveni rozvinout kreativitu každého účastníka. Děti objevují krásu a sílu přírodních materiálů a učí se je využívat k vytváření jedinečných uměleckých děl. Od malování na plátno a modelování s hlínou po experimentování s tisky a kolážemi, naše výtvarné aktivity rozvíjejí fantazii, motoriku a estetický cítění dětí. Zároveň podporujeme osobní expresi a sebevyjádření každého účastníka, protože věříme, že umění je silným nástrojem k objevování sebe sama a světa kolem nás. Naše výtvarné dílny nejsou jen místem pro tvorbu, ale i pro inspiraci, sdílení a budování přátelství. Jsme hrdí na to, že můžeme poskytnout prostředí, kde se děti mohou volně vyjádřit a rozvíjet svůj umělecký potenciál.

Vyrábění

Naše tvořivé dílny jsou dějištěm nekonečných možností, kde se děti mohou stát tvůrci svých vlastních příběhů a výtvorů. Pod vedením našich zručných instruktorů se naše mladé dobrodruhy učí nejrůznějším řemeslným dovednostem od vyřezávání až po stavbu přístřešků, výrobu mýdla či svíček. Každá aktivita je pečlivě navržena podle tématu tábora a přináší nejen zábavu, ale také užitečné dovednosti a poznatky. Děti objevují krásu a sílu ruční práce a učí se využívat různé materiály a techniky k vytváření jedinečných věcí. Od dřevěných sošek až po aromatické mýdla či nádherně zdobené svíčky, naše tvořivé dílny inspirují děti k projevu jejich fantazie a kreativity. Zároveň podporujeme důležité hodnoty jako jsou trpělivost, pečlivost a spolupráce, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení každého projektu. Naše tvořivé dílny nejsou jen místem pro výrobu, ale i pro sdílení, učení se a budování přátelství. Jsme hrdí, že můžeme poskytnout prostředí, kde se děti mohou svobodně vyjádřit a rozvíjet svůj tvořivý potenciál.

Tanec

Naše taneční aktivity jsou ohniskem energie, kreativity a radosti, která spojuje mladé srdce v rytmu hudby. S pravidelnými tanečními tréninky a nácviky tanečních kroků se naše taneční skupiny stávají týmy plnými synchronizace a harmonie. Časté taneční programy a dokonalé diskotéky jsou vrcholem našeho tanečního programu, přičemž profesionální aparatura zajišťuje nejen kvalitní zvuk, ale také vizuální efekty, které promění naše taneční plochy v prostředí s atmosférou lepších klubů. Tyto události nejen posilují tělesnou kondici a taneční dovednosti našich účastníků, ale také budují sebevědomí a sebevyjádření. Taneční aktivity nejsou jen o pohybu, ale také o sdílení radosti, propojení s ostatními a objevení vlastního tanečního stylu. Jsme přesvědčeni, že hudba a tanec mají moc spojit lidi a vytvořit nezapomenutelné zážitky, které posilují naši komunitu a zanechávají stopu radosti ve srdcích našich účastníků.

Gymnastika

Naše gymnastické programy na táboře jsou zářným příkladem kombinace elegance, síly a disciplíny. S využitím nejmodernějšího vybavení jako jsou fitness trampolíny, airtracky a gymnastická náčiní, naši účastníci se učí a zdokonalují své gymnastické dovednosti. Každý den je plný výcviků, cvičení a her, které nejenže rozvíjejí fyzickou kondici, ale také posilují rovnováhu, pružnost a koordinaci. Tato intenzivní tréninková rutina není jen o dosažení dokonalosti ve výkonech, ale také o vytváření disciplíny, odhodlání a sebevědomí. S podporou trenérů a povzbuzování od ostatních účastníků, naši gymnasté objevují svůj potenciál a posouvají své limity. Bezpečnost je naší prioritou, a proto dbáme na správnou techniku a postupy, které minimalizují riziko zranění. Každý pokrok, každý úspěch a každý úsměv na tváři našich účastníků jsou pro nás důkazem úspěchu a motivací pokračovat dál na cestě k gymnastické dokonalosti.

Novinky z tábora

Naši partneři

Autobusy pro naše letní dětské tábory