Digitální detox - bez mobilů a sociálních sítí

Co je to digitální detox: Digitální detox je dočasný úmyslný odpočinek od digitálních zařízení a online aktivit, jako jsou chytré telefony, počítače, tablety a sociální média. Během digitálního detoxu se jednotlivec obvykle snaží omezit svůj čas strávený online a místo toho se věnovat aktivitám mimo digitální prostředí, jako je čtení knih, sport, příroda, nebo osobní interakce s rodinou a přáteli.

Cílem digitálního detoxu je snížit stres z nadměrného používání technologií, zlepšit koncentraci a produktivitu, obnovit osobní vztahy a zlepšit celkové fyzické a duševní zdraví. Digitální detox může být krátkodobý, jako například víkendová pauza od technologií, nebo delší, jako například týdenní (v případě dětského tábora dvoutýdenní) nebo i měsíční odmlka od digitálního světa.

Statistika o závislosti mezi dětmi v ČR

Statistiky o závislosti na mobilních telefonech a sociálních sítích mezi dětmi v České republice se mohou různit v závislosti na zdroji a metodologii výzkumu. Nicméně, výzkumy z různých zemí naznačují, že závislost na mobilních telefonech a sociálních sítích mezi dětmi a mládeží je rozšířený problém.

Podle průzkumu dětské organizace České televize z roku 2021 mělo až 40 % českých dětí ve věku 9 až 17 let potíže s online závislostí, což zahrnuje nadměrné používání sociálních sítí a her. Tento průzkum také ukázal, že mezi dětmi v roce 2021 rapidně stoupal čas strávený online v důsledku pandemie covidu-19 a s ním spojeného distančního vzdělávání.

Tyto čísla by však mohly být od té doby jinak, a je také důležité brát v úvahu, že výskyt závislosti na technologiích může být ovlivněn různými sociálními, ekonomickými a kulturními faktory.

Kolik hodin denně prožije dítě s mobilním telefonem

Průměrný čas, který děti tráví nad mobilními telefony v České republice, se může lišit v závislosti na věku, socioekonomickém statusu a dalších faktorech. Nicméně, existují určité odhady a průzkumy, které mohou poskytnout náhled na tento trend.

Podle průzkumu z roku 2021 provedeného Českou televizí mohou děti a mladiství ve věku 9 až 17 let strávit nad mobilními telefony a dalšími online zařízeními až 4 až 5 hodin denně, což zahrnuje používání sociálních sítí, hraní her, sledování videí a komunikaci prostřednictvím různých aplikací.

Je však důležité si uvědomit, že tyto údaje jsou pouze odhady a skutečný čas, který děti tráví nad mobilními telefony, se může lišit v závislosti na individuálních preferencích, životním stylu a dohledu ze strany rodičů. Dále je třeba brát v úvahu, že průměrný čas strávený nad mobilním telefonem se může měnit v průběhu času v důsledku změn v technologické krajině a společenských trendů.

Novinky z tábora

Naši partneři

Autobusy pro naše letní dětské tábory