Naše vize - Náš směr

Hlavní vizí kolektivu našich dětských táborů je vytvořit bezpečné místo pro děti, které bude poskytovat kvalitní péči a zábavu. Místo, které bude pomáhat rozvíjet fantazii a dětské dovednosti, vzdělávat, vychovávat a tím napomáhat k lepšímu osobnímu rozvoji každého zúčastněného.

Novinky z tábora

Naši partneři

Autobusy pro naše letní dětské tábory