On-line přihláška na letní dětský tábor 2017

Více informací k objednávce a k táboru na www.letni-detske-tabory.cz

Součástí přihlášky je i lékařský posudek platný po celou dobu konání tábora a písemné prohlášení rodičů - dokumenty vám budou odeslány na vložený e-mail v přihlášce. Kompletně vyplněné dokumenty se odevzdávají při nástupu na tábor. Přihlášené dítě musí být zdravé. Jakákoliv zdravotní omezení (ADHD, cukrovka, vážné alergie nebo jiné zdravotní indispozice k programu) s námi proberte před odesláním přihlášky.

Přihlášky ZASTAVENY. Náš letní dětský tábor je zcela obsazen. Všechny přihlášky které nyní odešlete jsou brány jen jako přihlášky náhradníků. Děkujeme za pochopení.

Termín tábora: 12. - 26. 8. 2017

Údaje o dítěti

/
Bylo někdy Vaše dítě na táboře s Klubem 112?
Přispívá na Vaše dítě zaměstnavatel?

Údaje o rodičích

Pracujete u IZS?
2 + 1 =
Četl/a jsem a souhlasím se smluvními podmínkami

Prohlašuji, že své dítě nepřihlásím v uvedeném termínu na jiný prázdninový pobyt. Své dítě vybavím doporučeným vybavením pro pobyt.

Omluvení účastníka je nutné provést písemnou formou - viz. Smluvní podmínky.

V případě neomluvené neúčasti poplatek propadá celý. Pokud dítě z tábora odjede dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena spravedlivá část poplatku.

Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici) souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků a spojených nákladů.

Kontaktní formulář
✗   ZAVŘÍT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ