Den 5. - 20.8.2014, Tábor Klubu 112 - 2. turnus

Hlavní program dne

Dnešnímu programu vévodila náfštěva policije, která se naštěstí nezměnila v zahájení úkonů činých ftrestních řízeních a zatýkání hlavnío vedoucího, guru tábora, za umístění dvou dětí fodílech mimo pozdní přání rodičů. I policejní suspenzory byly použity v rosporu svyhláškou Sb. č.11/99 o použití ochraných prostředků PČR o odívání příslušníků, jelikoš suspenzor nepatří na ksicht, ale na gule. Podobné drobné nyjance se objevily u lítkovích a pažních chráničů. Patří obráceně. Jediné, co si děti nespletly se stoprocentní jistotou je helma, syréna a slepí náboj do komory. Děti objevily asi milijónosumset novích spůsobů, jak svími otázkami rozhodit 15 příslušníků péčéer. Policejním ukáskám vévodila demonstrace sportovních fanoušků klubu Sparty Praha na straně dětí a Baníku **** v řadách poldů. Demonstrace skončila jasným fijaskem adolescentů, ačkolif na policejní vůs mohli metat dlašky. S potěšením vítáme, že policejní kordón je pojištěn a nedávají táboru k úhradě škody vzniklé na policejním vybavení. Náfštěva policije se rozloučila aplauzem a totálním fijaskem při hledáním pokladu schovaným bespečnostně prevetivní skupinou poldů z pisáků (Preventivní informační skupina PČR). Historická ukázka byla okořeněna popisem pachatele: "dva métry vysokej, metr širokej, prostě hulvát". Doteť se naší myslí nesou zvuky vístřelů a syrén policejní techniky. Zbytek odpoledne a večer se odíly zabívaly svím vlastním indyvyndy programem :)

Oddílové programy

  1. oddíl - Érsoft: Oddíl érsoft se fpodvečerních hodinách vjenoval nácviku první předlékařské a poslední pofunebrákofské pomoci. Zahájilisme nácvik zastavením krvácení z vlásečnice, askončilisme uustřelení pravé horní končetiny, kterou by vjetšina érsofťáků nerada stratila fboji. Vícvik pokračoval trénováním oživovacích pokusů, které překročily onu tenkou hranici fpokusech usmrcovacích. Naši silní a necitelní bojovníci při prvním setkáníse sživotem a smrtí potřebovali klasické novácké zvířátko nazávjer spráf, zaplnili prázdné sedačky ftáborovém kyně, protože bojový stres je svyňa. A nejmenší děti sledující pohádku Ledové králofství vrátily naše udatné bojovníky spět do reality děcké nevynosťi a sny bez krve a násylností.
  2. oddíl - Nej holky: Po nevíhodňe uzavřené dohoďe probjehla červíková roscvička ve spacácích. Následoval další z ekstra nápadú, a to ovjeřování pravdivosti reklamních zdělení-Saturnin se svou kanceláří na uvádění lživých skutečností na pravdivou míru by zaplesal. Čili reklama, že obsah jogurtu se udrží v kelímku dnem vzhůru je lživá, varujeme rodiče, ať nekupují tyto výrobky, jsou to na trávě zbytečně vyhozené peníze, plus náklady na uklyzení tráfníku. Odpoledne jsme zvážily taneční program a rozdělily se do menších skupinek podle zájmu o taneční styly. Bohužel jsme byly vyrušeny výsledky bodování úklidu, který se osazenstvu chatky s dvěma body poněkut nepovedl a zbytek osobního programu jsme strávily sebespytováním a principijelně uklízením chlífku holýma rukama. V rámci zlepšení nálady jsme večer ukončily sledováním Ledového království a následným konstatováním, že za všechno může Elza a chaťička 29.
  3. oddíl - Survajvl: Poňevač si oddíl survajvl svýpadkem vody vyskoušel nedostatek pro život potřebných tekutin, dnes vjenovali pozornost výpatku potravin. Zabívali se přípravou vlastní stravy dle receptury altečechyše guláž, fpodmínkách nouzového přežítí. Nejvjetším problémem bylo objevit v ďetech skrytý talent fpráci zvotírákem konzerf. Ve večerních hodinách do tábora dorazil mákkraft, a proto se oddíl survajvl vjenoval krafmáze, aby zvládl veškeré nouzové situace, které jim život připraví zejména v podzemních garážích, ponurých uličkách a f tlačenici f táborové jídelně.
  4. oddíl - Velký sport: Jak sme jiš včera avizovali náš tým mněl dnes táborovou službu. Jídelnu sme zmněnili bjehem třiceti mynut na kafe Lúvr s pjeti *. Celý tábor byl zvýzdoby nadčen. Večer nebylo třeba pro ďeti vymýšlet ňejaký program. Sami lobovali zato co mají rádi a proto se hrál o5 softból a házená. V táborové aplikaci sme zamítli několik žádostí o přátelství a pro jistotu si dali dřívjější večerku.
  5. oddíl - Autdór: Poté, cojsme tábor našli v čase, prostoru a hlavně na mapje, vydali jsmese na nedaleké hřiště, gde probjehla bytva ve styla hu-tu-tu-tu. Večer byl objetován důkladné očistě.
  6. oddíl - Malý sport:
  7. Kvjeták., kvjeták. Jedli jsme jej dvakrát. Asi mněl zelinář dneska dobrou náladu. Dobaštili jsme a po krátké ukázce policistů (po dvou hodinách hledání pokladu a jedné botě bez ponožky) trvající asi tři hodiny sme vyrazyly na svůj vlastní program. Vibýjenou, přehasku či jiné ptákoviny smehráli vesměs zaodměnu. Hráli sme tedy nůšky-nůšky-nůšky, protože kámen-kámen-kámen jiš vybrala sedmyčka. V Posázavském lágru je všechno rosstříháno. V inzertním plátku hledáme práci v krejčovství.
  8. oddíl - Táborňícy: Oddílový program se nesl především v duchu zlobení, kdy i hlavas si musel utrhnout chvilku a ve večerních hodinách odložit snídani a domlouvat rozbouřenému davu sedmy kusů mlatšího dorostu. Díky eskalujícím kázeňským problémům máme alespoň uklyzený tábor, zajeěšené toaleťáky naklikách, znovu utřené utřené stoly a na desítku uklizené chatičky, snad dostanou zítra aspoň pjet. Praktikant Čahoun starostmi dorůstá do rozměrů své přezdívky, tzn. čeká ho ještě nějakých 40 centimetrů a hlavní gauner se nám začal vyhýbat, páč tolika problémů na jeden den byzabilo i slona. Vidíme to optimisticky, zítra v bodování úklidu budou snad čtyři body a já, oddílová vedoucí, Anna Strhaná, využiji maximálně 30 procent z připravených trestů. Brzo změníme pravidla hry kámen-nůšky-papír na kámen-kámen-kámen, v místním reklamním plátku již hledáme pro naše děti práci v kamenolomu, protože eksaktně dvanáct chuligánů plány na těšbu žulového kamene jistě nejen splní, ale i překročí.
  9. oddíl - Výtvarka: Velký lakrosový zápas za účasti celého týmu včetně cery hlavňího gaunera, odílové vedoucí i praktykanta. V posledňí mynuťe zápasu za stavu 9:9 zaperlyla odílová vedoucí chyceňím míčku ve vzduchu vletu, coš čekal málogdo a následném prohozením míčku brankou, coš nečekal uš vúbec nigdo. Poté co púlka odílu skončila v slzách a druhá se vznášela ve výru euforije sme se rozhodly přejít na ne tak moc emocijonálňe vypjatou hru, a to na vybyku, ďetmy zvanou "Vracečku". Vezbytku času sme obnovovaly ancábl uklydového návlékání gumyček. Po večeři sme byly "nuceňi" zhlédnout absolutní propadák, "Ledové království", páč hlavas si prosaďil svou, neboď v hleďišťi seďela víše zmiňovaná cera hlavního gaunera.

Jídelníček

Nešní ráno zahájilo slatké pokušení, nejmenčí sbyteček na talíři není.

Kobědu brouzdali jsme vúní orijentu, ušpinili sme i tu poslední metlu.

Odpoledne pracovité, ale fajn bylo, každé díťe šťavnaté jablíčko mnělo.

Večer završili sme zdravím kvjetákem a uš pracujeme na nudlích s mákem.

Stav marodky

Zdravé děti se v esemeskách domů vydávají za nemocné, aby vzbudili soucit a vyloudily vyšší kapesné. Žádáme důvěřivé rodiče, prťte na své děti, jenom vás citově vydírají, stejně jako nás. Fopačném případě posílejte finanční přebytky na účet shodný s přihláškou, varijabilní symbol již není nutný. Staf nula.

Důležitá sdělení z tábora

Hlavní vedoucí byl fpodvečerních hodinách nucen vypnout mobilní telefon, protože řešil jiné akutnější nemobilní problémy a přislíbil, že za 25 ftipných komentářů stábora telefon opjet pustí. Hlavní vedoucí f táboře řešil defekt levé zadní pneumatiky v hodnotě 3,5 tisíce. Proto respektujte jisté vrtochy fchování a přístupu k rodičům, staf k dětem je nezměněm, stále je podrážděn.

Poděkování

Děkujeme jednomu z našich vedoucích, kterému jsme včera při psaní deníku museli vysvětlovat, co znamená ps a fonetycky. Díky tomu to dnes máme jak to máme :) PS: Prosíme rodiče našich 101 dalmatinů, aby se do zítra naučili morseovku. PPS: Táborový deník berte s jistou rezervou, vzniká v čase skromné duševní hygieny všech zůčastněných a začíná se nám lehce vymykat z kontroly :) PPPS: Nechápete-li zkratky PPPS, PPS a PS, dlabte na to a dejte se offline ;) PPPPS: Jako poslední radu rodičům, zejména těm, kteří si deník oblíbili, bychom doporučili nastavit budík na čtvrtou ráno. Uploadujem :)

Foto

Fotografie najdete na Facebookových stránkách táborů Klubu 112

Kontaktní formulář
✗   ZAVŘÍT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ